Obaveštenje za korisnike prava na dečji dodatak – dostaviti školske potvrde sa važećim rešenjima od 1. septembra do 31. oktobra 2017. godine