Обавештење за кориснике права на дечји додатак – доставити школске потврде са важећим решењима од 1. септембра до 31. октобра 2017. године