Обавештење за кориснике права на дечји додатак – доставити школске потврде са важећим решењима од 1. септембра до 31. октобра 2017. године

Очекује се учешће 27 удружења жена на Летњем фестивалу ручних радова и сувенира у Кули
28. август 2017.
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради давања у закуп на одређено време јавне површине ради постављања привременог мањег монтажног објекта – киоска
29. август 2017.