Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години
16. август 2017.
Одржани „Дани Крстурске паприке“
21. август 2017.