Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања