Одржана 39. седница Општинског већа

0

На 39. седници Општинског већа, након усвајања записника са претходних седница, приступило се дискусији и усвајању осталих тачака – најпре је усвојен Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома културе Руски Крстур. Дом културе је остао без једног радника, али су обезбеђена средства за финансирање хонорарних сарадника. Такође, усвојен је и Предлог Прогама средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кула за 2017. годину. Овај предлог ближе је елаборирао Блажо Костић из Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине. Костић је истакао да су овим програмом планирана средства у износу нешто већем од 657 милиона динара, од којих највећи део, око 607 милиона, одлазе на општинске обавезе сходно пројекту „Коначно решење проблема загађења Великог Бачког канала и изградња колектора отпадних вода и канализације“ . Усвојени су и предлози Решења о поступку реализације јавно-приватног партнерства за обављање приградског превоза и предлог Правилника који се тиче систематизације радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву. Интересантно је напоменути и претпоследњу тачку дневног реда која се тиче отуђења грађевинског материјала који је остао након рушења и санације објеката под ингеренцијом општине. У оквиру ове тачке, поред усвајања и именовања комисије задужене за овај посао, реч је добио Стјепан Вакула који је најавио рушење Радничког универзитета у Лењиновој улици, а истакао је да на територији општине постоји још неколико сличних објеката за које је предвиђено рушење због старости.

Поделите

Коментари су затворени.