Јавни позив за евидентирање потенцијалних корисника помоћи у пакетима хране за избеглице и интерно расељена лица,са боравиштем на територији Општине Кула