Републички фестивал аматерских позоришта Србије
14. јуна 2017.
Комплетирано опремање индустријске зоне у Кули
15. јуна 2017.