Републички фестивал аматерских позоришта Србије
14. јун 2017.
Комплетирано опремање индустријске зоне у Кули
15. јун 2017.