Привредници из кулске општине у саставу Парламента Регионалне привредне коморе