Отварање изложбе скулптура у дрвету “Међу јавом и међ сном” Новака Јововића из Врбаса