Отварање изложбе скулптура у дрвету „Међу јавом и међ сном“ Новака Јововића из Врбаса