„Побуна у библиотеци“ победник је 60. Међународног фестивала „Мајске игре“