Каратисткиње оствариле успех на првенсву Србије

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине у 2017. години
3. маја 2017.
Уметничка фудбалска репрезентација Србије гостује у Кули
4. маја 2017.