Malim preduzećima 568 miliona dinara za nabavku opreme – Novi program Ministarstva privrede predviđa 25% bespovratnih sredstava za preduzetnike