Објављен правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Исплата општинских стипендија за најбоље студенте
25. април 2017.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури за 2017. годину
25. април 2017.