Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
22. марта 2017.
Пољопривредницима који нису плаћали ПИО биће отписан део дуга
24. марта 2017.