“Малограђанска свадба” из Црвенке остварила велики успех у Крагујевцу