Бесповратна средства за пчеларство у износу до 50% од укупне вредности инвестиције