Данас почиње јавне лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини