Opština Kula dobila 67.642.966,40 dinara za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže u Kuli i Crvenki