Покрајински фонд за развој пољоприведе расписао 9 конкурса за регистрована пољопривредна газдинства