Едукације у оквиру процеса формирања Локалне акционе групе Кула

Покрајински фонд за развој пољоприведе расписао 9 конкурса за регистрована пољопривредна газдинства
21. фебруара 2017.
Потписан уговор о извођењу радова
22. фебруара 2017.