Пољопривредници без обавезе обнове регистрације газдинства у 2017. и 2018. години