Општинске стипендије за 70 најбољих студената

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
14. фебруар 2017.
Пољопривредници без обавезе обнове регистрације газдинства у 2017. и 2018. години
17. фебруар 2017.