Popović dobio priznanje za više od 50 godina rada u sportu