Објављени јавни позиви и конкурси за активне мере запошљавања

Представа „Малограђанска свадба“ за кулску публику
8. фебруар 2017.
Воћари заинтересовани за стручна предавања
9. фебруар 2017.