Представа „Малограђанска свадба“ за кулску публику

Други састанак у оквиру пројекта „Формирање и изградња капацитета ЛАГ Кула“
8. фебруар 2017.
Објављени јавни позиви и конкурси за активне мере запошљавања
9. фебруар 2017.