Drugi sastanak u okviru projekta „Formiranje i izgradnja kapaciteta LAG Kula“