Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра са пратећим садржајима