Trening program u okviru projekta formiranje i izgradnja kapaciteta Lokalne akcione grupe opštine Kula