NIS započinje geofizička istraživanja nafte i gasa na teritoriji opština Kula i Vrbas