НИС започиње геофизичка истраживања нафте и гаса на територији општина Кула и Врбас

Јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица
27. јануар 2017.
Тренинг програм у оквиру пројекта формирање и изградња капацитета Локалне акционе групе општине Кула
30. јануар 2017.