НИС започиње геофизичка истраживања нафте и гаса на територији општина Кула и Врбас