“Energija je svuda oko nas 2016“ – Specijalna nagrada za STŠ „Mihajlo Pupin“ Kula