Нови конкурси Развојног фонда АПВ за правна лица и предузетнике