Јавни позив за доделу бесповратних средстава
16. јануар 2017.
Позив за увођење у војну евиденцију
16. јануар 2017.