Руски Крстур добија преко 4 милиона динара за наредну годину