Општина Кула купила ново возило за потребе Удружења „Плава птица“ Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула
5. јануара 2017.
Снижене таксе за услуге катастра
10. јануара 2017.