Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула

Потписан Уговор о изградњи здравственог објекта специјалистичких служби Дома здравља Кула
4. јануар 2017.
Општина Кула купила ново возило за потребе Удружења „Плава птица“ Кула
6. јануар 2017.