konkurs
Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса – помоћ у кући који реализују удружења грађана у области социјалне заштите
30. децембар 2016.
Највећи суфицит у округу остварен у општини Кула
30. децембар 2016.