Održan sastanak sa ključnim akterima u procesu formiranja Lokalne akcione grupe