Одржан састанак са кључним актерима у процесу формирања Локалне акционе групе