Obezbeđena kupovina 14 kuća za 14 izbegličkih porodica