Обезбеђена куповина 14 кућа за 14 избегличких породица

Предавање о органској производњи
9. децембар 2016.
Нови циклус обука за незапослене
12. децембар 2016.