Формирање ЛАГ-а и израда Стратегије руралног развоја