Формирање ЛАГ-а и израда Стратегије руралног развоја

Зараде у октобру
2. децембар 2016.
Обележен Међународни дан особа са инвалидитетом
5. децембар 2016.