Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016.години

Заказана 4. седница СО Кула
5. новембар 2016.
Одржана седница Скупштине Кула
7. новембар 2016.