Општинско веће
5. новембар 2016.
konkurs
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016.години
7. новембар 2016.