Za sanaciju puta B. Gračac-Kruščić pokrajina izdvaja 34 miliona dinara