Донација Универезитета Едуконс ОШ „Иса Бајић“ и СТШ „Михајло Пупин“