Исплаћене општинске стипендије за 2016. годину

Избори за чланове Савета МЗ Црвенка
8. октобар 2016.
Излазност Црвенка
Одржани избори за Савет МЗ „Црвенка“
10. октобар 2016.