17. Зонска смотра ликовног стваралаштва
7. октобар 2016.
Избори за чланове Савета МЗ Црвенка
8. октобар 2016.