Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години