Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години

Почетницима у бизнису помоћ и до 15.000 евра
23. септембра 2016.
Објављени конкурси Покрајинског фонда за пољопривреду
26. септембра 2016.