Изграђена канализациона мрежа у још четири улице
13. септембра 2016.
Повремена искључења струје
14. септембра 2016.