Изграђена канализациона мрежа у још четири улице
13. септембар 2016.
Повремена искључења струје
14. септембар 2016.